Put Poslanika SAWS

Dobrodošli na moj blog


04.02.2017.

Ishrana Poslanika sallallahu alejhi ve sellem

KAKO JE JEO ALLAHOV POSLANIK A.S.

 

 1. Ka`b b. Malik r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. bi oblizao prste tri puta.“
 1. Ka`b b. Malik r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. je jeo sa tri prsta, a poslije bi ih oblizivao.“

 

 1. Enes b. Malik r.a. pripovjeda: „Neko je donio hurme Allahovom Poslaniku a.s. i vidio sam ga kako od gladi jede sjedeći na petama i obavijenih prsta.“

 

KAKAV HLJEB JE JEO ALLAHOV POSLANIK A.S.

 

 1. Aiša r.a. priča: „Sve dok Allahov Poslanik a.s. nije preselio na ahiret, njegova porodica nije imala ječmenog hljeba dva uzastopna dana.“
 1. Ibn `Abbas r.a. priča: „Porodica Allahovog Poslanika a.s. noćima nije imala šta većerati, a najviše su jeli ječmeni hljeb.“

 

 1. Neko zapita Sehl b. Sa`da r.a.: „Je li Allahov Poslanik a.s. jeo hljeb od bijelog brašna?
  – Allahov Poslanik a.s. nije ni vidio bijelo brašno sve dok nije preselio na ahiret – odgovori Sehl.- A jeste li imali sita? – Ne, nismo imali.
  - A kako ste sijeli brašno?
  - Puhnuli bi u brašno i onda bi ga zakuhali.“

 

 1. Enes b. Malik r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. nikada nije jeo na stolu ili na siniji, niti je jeo mehkog hljeba.
  - Na čemu su jeli? – neko upita. – Na soframa.“

 

 1. Mesruk r.a. pripovjeda: „Posjetio sam jedanput Aišu r.a. i ona naredi da mi se donese hrana i reče: 
  - Nikada se ne najedem a da ne zaplačem. – Zašto? – upitah je.
  - Prisjetim se kako je Allahov Poslanik a.s. preselio sa ovog svijeta. Tako mi Allaha, nikada se dva puta dnevno nije zasitio hljeba i mesa!“

 

 1. Aiša r.a. kazuje: „Za cijelog života Allahov Poslanik a.s. nije bio sit dva uzastopna dana.“

 

O HRANI I ZAČINIMA ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

 1. Džabir r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Divan li je začin sirće!“
 1. Zehdem Džermi r.a. pripovjeda: „Kada smo jednom prilikom bili u posjeti kod Ebu Musaa el-Eš`arije i on pred nas iznese pečenu kokoš. Jedan čovjek se izmaknu.
  - Šta ti je? – zapita ga Ebu Musa.
  - Vidio sam kokoš kako jede nešto nečisto, i zakleo sam se da neću jesti.
  - Primakni se- reče mu Ebu Musa – vidio sam Allahovog Poslanika a.s. kako jede kokošije meso.“

 

 1. Ebu Esid r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Jedite maslinovo ulje i njime mažite kosu, jer je ono od blagoslovljenog drveta.“

 

 1. Enes b. Malik r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. volio je tikvice. Kada nam je donešeno jelo, uzimao sam tikvice i stavljao ih pred njega jer sam znao da ih voli.“

 

 1. Džabir b. Tarik r.a. pripovjeda: „ Kada sam ušao u kuću Allahovog Poslanika a.s. vidio sam izrezane tikvice i zapitao: 
  - Šta je ovo? 
  – Hoćemo da bude što više hrane – odgovori on.“

 

 1. Enes b. Malik r.a. kazuje: „Jedan krojač je pozvao Allahovog Poslanika a.s. na ručak, na koji je poveo i mene. Kada je spustio pred Allahovog Poslanika a.s. ječmeni hljeb i čorbu sa tikvicama i osušenim mesom, vidio sam da on izabire tikvice iz posude. Od tada i ja volim tikvice.“

 

 1. Aiša r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. je volio slatka jela i med.“

 

 1. Ummu Seleme r.a. pripovjeda: „Stavila sam pred Allahovog Poslanika a.s. komad pečenog mesa. On je jeo, i potom otišao u džamiju ne uzimajući drugi abdest.“

 

 1. Abdullah b. Haris r.a. kazuje: „Jeli smo sa Allahovim Poslanikom a.s. pečeno meso u džamiji.“

 

 1. Ibn Mes`ud r.a. pripovjeda: „Allahovom Poslaniku a.s. je bila najdraža plećka. Židovi su mu stavili otrov u meso sa plećke.“
  (Ovo se desilo prilikom bitke na Hejberu)** Bila je to 6-te godine po Hidžri prilikom osvajanja židovskog naselja Hajbera. Ženu koja je to učinila po imenu Zejneb, kada je primila islam, Poslanik a.s. upita: 
  - Zašto si to uradila?
  - Ako si poslanik neće ti otrov naškoditi, a ako nisi riješićemo te se, - odgovorila je.

 

 1. Ebu Ubejd r.a. kazuje: „Skuhao sam meso u loncu i pozvao Allahovog Poslanika a.s. Pošto je volio plećku, dao sam mu je.
  - Daj mi plećku – reče mi, i ja mu dadoh i drugu.
  - Daj mi plećku – reče mi ponovo.
  - Allahov Poslaniče, - upitah ga – Koliko ovca ima plećki?
  - Tako mi Allaha, da si šutio dodavao bi mi plećke sve dok bih ti tražio.“

 

 1. Abdullah b.Dža`er, prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Najukusnije meso je meso sa leđa.“

 

 1. Ebu Musa el-Eš`ari r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Aiša je odlikovana nad drugim ženama kao što je popara (potkriža) odlikovana nad drugom hranom.“

 

 1. Enes b. Malik r.a. kazuje: „Za svadbenu gozbu prilikom ženidbe sa Sofijom, Allahov Posalnik je donio hurme i jelo od finog brašna.“

 

 1. Ubjedullah b. Ali r.a. pripovjeda da su Hasan b. Ali, Ibn Dža`fer r.a. posjetili njegovu nanu Selmu i rekli joj: - „Napravi nam hranu koja se dopadala Allahovom Poslaniku a.s. i koju je volio jesti.
  - Sinovi moji, vi danas ne volite takvu hranu – reče im.
  - Volimo – odgovoriše – skuhaj nam je.
  Ona zamjesi tijesto od jemčenog brašna, stavi ga u lonac, posu uljem, istuče biber i posu tijesto sa još drugim začinima. Malo zatim donese im jelo i reče: - Evo, ovo je jelo koje se dopadalo Allahovom Poslaniku a.s., i koje je volio jesti.“

 

 1. Džabir r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. me je poveo kod jedne ensarijke. Ona nam donese pečenog mesa, a zatim svježih hurmi. Allahov Poslanik a.s. jede, uze abdest i ode da klanja podne-namaz. Kada se ponovo vratio, žena mu donese ostatak pečenog mesa i on nastavi jesti. Poslije je otišao da klanja ikindiju, ne obnovivši abdest.“

 

 1. Ummu-l-Munzir r.a. kazuje da su je posjetili Allahov Posalnik a.s. i Alija. U kući su bili obješeni grozdovi sa svježim hurmama. Oni počeše jesti hurme i Allahov Poslanik a.s.reče Aliji: 
  - Polako, tek si ozdravio.
  Zatim su sjeli i nastavili jesti sjedeći. Napravila sam im jelo od ječmenog brašna i povrća i donijela.
  - Jedi ovo, ovo ti je zdravije – reče mu Allahov Poslanik a.s.“

 

 1. Aiša r.a. pripovjeda: „Ponekad kada bi ušao u kuću, Allahov Poslanik a.s. bi zapitao: 
  - Ima li išta za ručak?
  - Nema – odgovorila bih.
  - Ja postim – rekao bi tada.
  Kada je jednog dana ušao, rekoh mu: - Donesen nam je poklon.
  - Kakav poklon? – upita me.
  - Hurme zakuhane sa brašnom, odgovorila sam.
  - Danas sam zapostio, reče on. A potom bi jeo, izjavila je ona.“

 

 1. Abdullah b. Selam r.a. pripovjeda: „Vidio sam Allahovog Poslanika a.s. kada je uzeo komad, ječmenog hljeba, na njeg stavio hurmu i rekao: - Ovo je začin, a ovo je jelo.“

 

 1. Enes r.a. priča: „Allahov Poslanik a.s. je volio jesti ostatak hrane.“

 

ALLAHOV POSLANIK A.S. JE PRAO RUKE PRIJE I POSLIJE JELA

 

 1. Ibn Abbas r.a. pripovjeda: „Kada se Allahov Poslanik a.s. vratio poslije obavljene nužde, donesoše mu hranu i upitaše ga: 
  - Hoćemo li ti donjeti vodu za abdest? 
  - Naređeno mi je da uzmem abdest kad hoću da klanjam.“
 1. Selman r.a. kazuje: „Pročitao sam u tevratu da je bereket u hrani kada se poslije jela operu ruke i upitao sam Allahovog Poslanika a.s. o tome. On mi odgovori:
  - Bereket je u hrani kada se ruke operu prije i poslije jela.“

 

ŠTA JE ALLAHOV POSLANIK A.S. UČIO PRIJE I POSLIJE JELA

 

 1. Ebu Ejjub Ensari r.a. pripovjeda: „Bili smo jednom kad Allahovog Poslanika a.s. kad nam je doneseno jelo. Nikad nisam vidio beričetnije jelo kada smo počeli jesti, a manje berićetno kada smo završili sa jelom.
  - Kako to, Allahov Poslaniče? – upitasmo.
  - Kada smo počeli jesti proučili smo bismillu, zatim je neko sjeo ne proućivši bismillu i sa njim je jeo šejtan.“
 1. Aiša r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Kada neko zaboravi da prije jela spomene Allahovo ime, kada se sjeti neka onda kaže: U ime Allaha – na početku i na kraju.“

 

 1. Omer b. Ebi Seleme r.a. pripovjeda da je došao Allahovom Poslaniku a.s. upravo kad je jeo. 
  „Sjedi sinko – reče mi – prouči bismillu, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe.“

 

 1. Ebu Se`id el-Hudri r.a. kazuje: „Kada bi Allahov Poslanik a.s. završio sa jelom, rekao bi:
  Hvala Allahu koji nas je nahranio i napojio, i učinio muslimanima.“

 

 1. Ebu Umame r.a. pripovjeda: „Kada bi se uklonila sofra ispred Allahovog Poslanika a.s. rekao bi:
  - Hvala Allahu zahvalom velikom, savršenom, blagoslovljenom, neprekidnom, zahvalom onoga ko o Njemu ovisi! On je naš Gospodar!“

 

 1. Aiša r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. je jeo sa šestoricom ashaba, kada dođe jedan beduin, sjede i pojede hranu u dva zalogaja. Allahov Poslanik a.s. reče:
  - Da je proučio bismillu bilo bi nam dovoljno hrane.“

 

 1. Enes b. Malik r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Allah je zadovoljan svojim robom kada pojede zalogaj hrane ili popije gutljaj vode i na tome zahvali Allahu.“

 

KAKVA JE BILA ČAŠA ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

 1. Sabit pripovjeda: „Enes b. Malik r.a. nam je pokazao jednu grubu drvenu čašu, okovanu gvožđem i rekao: Sabite ovo je čaša Allahovog Poslanika a.s.“
 1. U drugoj predaji Enes r.a. keže Sabitu: „Iz ove čaše sam pojio Allahovog Poslanika a.s., vodom, kompotom od grožđa, medovinom i mlijekom.“

 

O VOĆU KOJE JE JEO ALLAHOV POSLANIK A.S.

 

 1. Abdullah b. Dža`fer r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. je jeo krastavice sa svježim hurmama.“
 1. Aiša r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s je jeo lubenicu sa svježim hurmama.“

 

 1. Ebu Hurejre r.a. pripovjeda: „Kada bi voće poćelo dozrijevati, ljudi bi prve plodove donosili Allahovom Poslaniku a.s. i on bi proučio: 
  - Gospodaru moj, blagoslovi nam polodove, blagoslovi nam Medinu i blagoslovi nam oku i tereziju. Gospodaru naš, Tvoj rob, prijetelj i poslanik Ibrahim Te je molio za blagoslov Mekke, i ja sam Tvoj rob i poslanik. Ja Te molim da blagosloviš Medinu dvostrukim blagoslovom kojim si blagoslovio Mekku!
  Zatim bi pozvao najmanje dijete koje bi ugledao i dao mu voće.“

 

 1. Rubej bint Mu`aviz r.a. kazuje: „Mu`az me je poslao Allahovom Poslaniku a.s. sa posudom punom svježih hurmi i mladih krastavaca, a on je volio krastavce. Kada sam ušla u kuću, ugledala sam nakit koji mu je bio donesen iz Bahrejna. Ja spustih posudu i on mi dade punu pregršt nakita.“

 

KAKO JE PIĆE PIO ALLAHOV POSLANIK A.S.

 

 1. Aiša r.a. pripovijeda: „Allahov Poslanik a.s. je najviše volio piti slatko i hladno šerbe.“
 1. Ibn Abbas r.a. kazuje: „Kada smo jedanput došli Halid b. Velid i ja kod Mejmune, žene Allahovog Poslanika a.s. ona nam donese mlijeko. Halid je sjedio sa lijeve, a ja sa desne strane Poslanika a.s.“

 

KAKO JE PIO ALLAHOV POSLAN

04.02.2017.

Poslanik SAWS nas uci...

03.02.2017.

It's Not Too Late To Change | Heartfelt Reminder | Mohamed Hoblos


Put Poslanika SAWS
<< 02/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728